Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اهداف شورا

  1. تعیین سیاست ها و خط مشی های مرکز بر اساس مصوبات و مقررات آموزش عالی کشور و سایر مقررات موجود.
  2. بررسی گزارش فعالیت های مرکز و اظهار نظر و ارائه راهنمایی های لازم.
  3. پیشنهاد پذیرش دانشجو در رشته های مصوب و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
  4. بررسی و تائید بودجه پیشنهادی مرکز.
  5. بررسی سازمان و تشکیلات مرکز و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح.
  6. تصویب دوره های آموزشی کوتاه مدت که منتهی به صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی نگردد.
  7. بررسی و پیشنهاد ایجاد، توسعه و انحلال رشته ها و دوره ها در مقاطع مختلف تحصیلی و ارسال آن جهت تصویب به شورای گسترش آموزش عالی.