Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

گروههای آموزشی

 

مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای 3 گروه می باشد که عبارتند از:

 

1- گروه آموزشی موزه داری و راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی که در دو مقطع کارشناسی موزه داری و کارشناسی ناپیوسته موزه داری دانشجو می پذیرد.

 

2- گروه آموزشی حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی که در سه مقطع کارشناسی مرمت بنا و احیای بناهای تاریخی، کارشناسی ناپیوسته مرمت بنا و احیای بناهای تاریخی و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری دانشجو می پذیرد.

 

3- گروه آموزشی هنرهای سنتی و صنایع دستی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته صنایع دستی دانشجو می پذیرد.