Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

نکوداشت مقام علمی و فرهنگی سیدمحمد بهشتی به مناسبت هفتۀ آموزش و هفتۀ معلم در مرکز آموزش عالی میراث

تاریخ برگزاری : 1393/02/17

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در هفتۀ آموزش و هفتۀ معلم برای نکوداشت شخصیت علمی و فرهنگی برجستۀ کشور، جناب آقای سیدمحمد بهشتی، عضو هیئت علمی مرکز و مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری مراسمی برگزار خواهد کرد. در این مراسم دکتر شهرام پازوکی، مهندس عادل فرهنگی، دکتر مهرداد قیومی، رضا کیانیان، و سیداحمد محیط طباطبایی دربارۀ وجوه گوناگون شخصیت علمی و فرهنگی ایشان سخنرانی خواهند کرد.

از کلیۀ علاقمندان فرهنگ و میراث فرهنگی کشور دعوت می‌کنیم در این مراسم شرکت کنند.

نشانی: نیاوران، خیابان پورابتهاج، خیابان نصیرآبادی، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

زمان: چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳ـ۱۵