Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

ارتباط با بخش های مختلف

آدرس: تهران میدان شهید باهنر (نیاوران) خیابان شهید پور ابتهاج خیابان شهید نصیرآبادی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شماره تلفن: 7-22291325

کدپستی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: 1957713391