Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

قوانین و مقررات

دانلود فایل ضمیمه

بخشهایی از آیین نامه کتابخانه:

1- دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مرکز می توانند از تمامی امکانات کتابخانه استفاده نموده و کتاب امانت بگیرند.

2- مراجعه کنندگان از سایر سازمانها و دانشگاهها می توانند با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر در بازه زمانی نیمسال اول و دوم (اول مهرماه لغایت سی ام خردادماه سال تحصیلی)، از منابع و امکانات کتابخانه در داخل سالن مطالعه استفاده نمایند.

3- امکان امانت پایان نامه ها و کتب مرجع وجود ندارد.

4- امکان عکس برداری و کپی از پایان نامه ها به دلیل اینکه جزء اسناد منتشر نشده محسوب می شوند، وجود ندارد.

5- مدت امانت کتابها 15 روز و تعداد آنها 4 جلد می باشد. تاخیر در عودت کتابها به مدت طولانی و همچنین تاخیرهای مکرر، موجب محرومیت از استفاده از امکانات کتابخانه می گردد.