Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اطلاعیه زمان تحویل پروژه نهایی دانشجویان گروه مرمت و معماری در شهریور ماه 96

تاریخ خبر : 1396/06/13

اطلاعیه زمان تحویل پروژه نهایی در شهریور ماه 96

اطلاعیه

 

کلیه دانشجویان رشته مرمت و معماری که تصمیم به برگزاری جلسه دفاع از

پروژه نهایی خود را تا پایان شهریورماه سال جاری را دارند لازم است حداکثر تا

تاریخ 96/6/20 نسبت به تحویل پروژه و فرم های تایید شده ی مرتبط با آن به

گروه اقدام نمایند.