Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اطلاعیه پروپزال های تایید شده در جلسه شورای گروه معماری و مرمت بنا مورخ 13 تیرماه 1397

تاریخ خبر : 1397/05/08

اطلاعیه پروپزال های تایید شده در جلسه شورای گروه مرمت بنا مورخ 13 تیرماه 1397

تاریخ جلسه

استاد راهنما

عنوان پروژه

رشته

نام و نام خانوادگی

13/4/97

مهندس محمد توحیدی

طرح مرمت و احیای خانه محمدی مراغه

مرمت و احیای بناهای تاریخی

لیلا کرم بارنگی

13/4/97

دکتر رضا فیضی

طرح مرمت و احیا خانه رضایی قزوین

مرمت و احیای بناهای تاریخی

کیمیا شاخصی