Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اطلاعیه گروه مرمت

تاریخ خبر : 1398/06/13

اطلاعیه گروه مرمت

 

 

اطلاعیه تعیین تاریخ  برای تحویل پروژه نهایی 

 

آن دسته از دانشجویان گروه مرمت و معماری که لازمست تا پایان شهریور ماه سال جاری، فارغ‌التحصیل شوند، مقتضی است حداکثر تا تاریخ 23/6/1398 نسبت به تحویل «فرم ب» که به تایید استاد راهنما و اداره آموزش رسیده بهمراه یک از نسخه پروژ نهایی به دفتر گروه اقدام کنند.

 

گروه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی