Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

انجام کلیه تکالیف آموزشی دانشجویان تا پایان تیرماه

تاریخ خبر : 1399/04/11

دانلود فایل ضمیمه

انجام کلیه تکالیف آموزشی دانشجویان تا پایان تیرماه

اطلاعیه مهم

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به پایان فعالیت آموزشی مرکز در نیمسال جاری(نیمسال دوم 99-98)، کلیه دانشجویان موظفند نسبت به انجام و ارائه تکالیف آموزشی باقی مانده خود حداکثر تا پایان تیرماه اقدام نمایند. مقتضی است در فاصله زمانی در اختیار نسبت به انجام موارد ذیل اهتمام ویژه معمول گردد:

1-اخذ نمره کلیه واحدهای ارائه شده اعم از معرفی به استاد و پروژه تحقیقی از اساتید و ثبت آن در سامانه

2-تکمیل مدارک مورد نیاز پرونده های آموزشی

 

بدیهی است پس از تاریخ فوق(31/تیرماه/1399) عواقب ناشی از عدم پیگیری و ارائه تکالیف واحدها و دروس برعهده دانشجویان مرکز می باشد.