Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

آرشیو اخبار30

بازدید دکتر منصورزاده از کارگاه چوب(سازسازی) مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
بازدید دکتر منصورزاده از کارگاه چوب(سازسازی) مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی


24

اطلاعیه برگزاری نمایشگاه آثار تاریخی جمهوری ارمنستان در موزه ملی ایران
اطلاعیه برگزاری نمایشگاه آثار تاریخی جمهوری ارمنستان در موزه ملی ایران


22

گزارش سفر علمی آموزشی دانشجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به اروپا
گزارش سفر علمی-آموزشی دانشجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به اروپا


12

جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی ناپیوسته خانم ها نیکزاد و کمالی و آقای شادی وند
جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی ناپیوسته خانم ها نیکزاد و کمالی و آقای شادی وند


03

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان سال-1397- 1396
اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

12345678910...