Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

10 خبر آخر04

اطلاعیه پروپزال‌های تصویب شده در گروه مرمت و معماری 23 بهمن ماه
اطلاعیه پروپزال‌های تصویب شده در گروه مرمت و معماری 23 بهمن ماه


25

اطلاعیه جلسه های دفاعیه پروژه نهایی گروه مرمت بنا و معماری
اطلاعیه جلسه های دفاعیه پروژه نهایی گروه مرمت بنا و معماری


07

جلسه دفاعیه پروژه نهایی آقای آرمین فیروزی
جلسه دفاعیه پروژه نهایی آقای آرمین فیروزی


26

امضای تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی
امضای تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، گروه معماری دانشگاه رم و گروه تاریخ هنر دانشگاه اتریش


12

جلسه دفاعیه پروژه نهایی خانم صفوی سهی
جلسه دفاعیه پروژه نهایی خانم صفوی سهی

12