Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

10 خبر آخر19

اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر توسط بنیاد ملی نخبگان
اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر توسط بنیاد ملی نخبگان


29

اطلاعیه برنامه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در هفته میراث فرهنگی 1397
اطلاعیه برنامه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در هفته میراث فرهنگی 1397


08

اطلاعیه مهلت تحویل طرح نامه پیشنهادی پروژه نهایی گروه مرمت بنا و معماری
اطلاعیه مهلت تحویل طرح نامه پیشنهادی پروژه نهایی گروه مرمت بنا و معماری


18

اطلاعیه فراخوان جشنواره فیلم، عکس وسفرنامه نوروزی
اطلاعیه فراخوان جشنواره فیلم،عکس وسفرنامه نوروزی


04

اطلاعیه پروپزال‌های تصویب شده در گروه مرمت و معماری 23 بهمن ماه
اطلاعیه پروپزال‌های تصویب شده در گروه مرمت و معماری 23 بهمن ماه

12