Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

جزئیات اطلاعات


نام استاد:

میزان تحصیلات:

مرتبه استادی:

وب سایت/وبلاگ:

پست الکترونیکی:

فایل ضمیمه:

سید حسن صدرالدین حاج سید جوادی

دکترا

دانشیار

----------

seyedjavadi@miras.ac.iir

دانلود فایل ضمیمه
تصویر استاد

معروف به: سيّد كمال حاج سيّد جوادي

محل تولد: تهران، ايران، 1330 هـ.ش

استاديار پاية 20مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي

فلوشيپ دانشگاه لندن ، مدرسه مطالعات شرق شناسي و آفريقايي ( SOAS ) به مدت دو سال ( 1381 و 1382 )

مدارك تحصيلي:

1. تحصيل در مراكز آموزشي رسمي

كارشناس فني، رشته معماري داخلي‌، دانشكده هنرهاي تزييني دانشگاه هنر، تهران، ايران، 1354 هـ.ش؛

كارشناسي ارشد، رشته آثار، فرهنگ و تمدن اسلامي، دانشكده شريعت و مطالعات اسلامي، دانشگاه ملك‌عبدالعزيز، مكه مكرمه، سال 1979م.؛

دكتري، تاريخ، تهران، ايران، سال 1368 هـ.ش؛ (دانشگاه آزاد اسلامي)

دكتري، مطالعات شرق‌شناسي، زبان و ادب فارسي، دانشگاه پنجاب، پاكستان، 1371 هـ.ش

2. تحصيل در مدارس علوم دينيه تهران، قم، سال 1347ـ 1360 هـ.ش؛

ـ اخذ اجازه روايتي از مرحوم آيت‌الله‌العظمي مرعشي نجفي قدس سره، سال 1406 هـ.ق؛

ـ تأييد اجازه روايتي توسط مرحوم شيخ‌المحدثين، آيت‌الله تستري(ره)، 1407 هـ.ق؛

 

تأليفات

الف: تصحيح، تأليف و ترجمه:

1. حقيقت نفاق در قرآن، تهران، 1357 هـ.ش؛

2. اخوان‌المسلمين مصر در امتحان تاريخ، تهران، 1358، هـ.ش؛

3. روزهايي از زندگي من، تهران، 1360 هـ.ش (ترجمه)؛

4. زبدة‌التواريخ حافظ ابرو، بخش دوم و سوم، دو مجلد، تهران، 1371 هـ.ش؛

5. ميراث جاودان سنگ‌نبشته‌ها و كتيبه‌هاي فارسي در پاكستان، دو مجلد، اسلام‌آباد پاكستان، 1371؛

6. شاهنامه شاه طهماسبي،تهران، 1371؛

7. دستورنويسي فارسي شبه قاره پاكستان و هند، مركز تحقيقات فارسي، اسلام‌آباد پاكستان، 372 هـ.ش؛

8. صبح آفرينش، شعر معاصر پاكستان، 1372 هـ.ش؛

9. مساجد ايران، 3 مجلد، جلد اول، انتشارات سروش، تهران، 1375 هـ.ش؛( به زبان عربي)

10. حكايت لطيف، تصحيح و مقدمه، تهران، 1375 هـ.ش؛

11. ثمرات القدس، لعل بيك لعلي (شرح احوال عرفاي شبه قاره)، 1576 صفحه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1376 هـ.ش؛

12. اخبار مدينه، سمهودي، انتشارات مشعر، تهران، 1376 هـ.ش؛

13. دبير اديب، تصحيح تهران 1376 هـ.ش؛

14. يادگارنامه، دكتر خسرو فرشيدور، تصحيحي، تهران، 1377 هـ.ش؛

15. تصحيح گلستان سعدي با ترجمه انگليسي فرانسيس گلاودين، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات گلستان سعدي (فارسي و انگليسي) 3 مجلد. انتشارات الهدي، بين‌المللي تهران 1379 هـ.ش؛

16. كلك قدسي، سيري در كتابت كلام‌الله مجيد، از آغاز تا به امروز، 1 جلد انتشارات محراب قلم، تهران 1379 هـ.ش؛

17. زبدة‌التواريخ حافظ ابرو، بخش اول و دوم مقدمه، تصحيح و تعليقات، 2 مجلد، تهران، 1380؛

18. قرآن حجازي، مقدمه و تصحيح كهن‌ترين كلام‌الله مجيد، 1387؛

19. فرهنگنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند؛ ترجمه و تأليف. تهران، خانه كتاب، 1390.

20. تذكره نشتر عشق، حسينقلي عظيم‌آبادي، چهار مجلد (زير چاپ) توسط انتشارات ميراث مكتوب، سال انتشار: 1392.

21. اوج نگارگري پژوهشكده هنر 1391

22. اخوان المسلمين ، نيك آتي، 1392

ب: پژوهش‌ها:‌

1. اثرآفرينان، زندگينامه نام‌آوران فرهنگي ايران، سه مجلد (كارگروهي)، 1377 هـ.ش؛

2. دانشنامة زبان و ادبيات فارسي در شبه قاره (بخش فرهنگ و تمدن)؛ فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، تهران، 1385؛

3. كتيبه‌ها و سنگ‌نبشته‌هاي فارسي در هندوستان؛

4. زبان و ادبيات فارسي در جهان؛ دبيرخانه شوراي گسترش زبان فارسي (كار گروهي)؛

5. فهرست‌واره كتاب، تهران، تهران، 1376 هـ.ش؛

ج: برخي از مقالات

1. آثار تاريخي مدينه و تخريب آن، ارائه شده در سمينار بين‌المللي حج ـ مكه مكرمه ـ 1360.

2. پژوهشي پيرامون سكه در فجر اسلام، فصلنامه هنر ـ شمارة 3ـ1362.

3. سيري در تاريخچه خطوط اسلامي، فصلنامه هنر ـ شمارة 4ـ1363.

4. فرامين اسلام در شكوفايي هنر نگارگري، فصلنامه هنر ـ شمارة 5ـ1363.

5. موانع موجود در روابط فرهنگي ايران و پاكستان، روابط فرهنگي ـ 1368.

6. تأثير انقلاب اسلامي در شعر اردو، ارائه شده در سمينار بين‌المللي ادبيات انقلاب اسلامي ـ 1370.

7. آموزش زبان فارسي در مدارس قديم شبه قاره، ارائه شده در دانشگاه كمبريج ـ انگلستان ـ 1373.

8. بايسنقر و ميراث اسلامي در دورة تيموريان، سمينار بين‌المللي تيموريان ـ مشهد ـ ايران ـ 1384.

9. نامهاي درياي مازندران، سمينار بين‌المللي درياي خزر ـ تهران 1375.

10. كتيبه‌هاي فارسي آرامگاه كلهورا، ارائه شده در سمينار بين‌المللي كراچي ـ پاكستان ـ 1375.

11. زبان فارسي در جهان، ارائه شده در سمينار بين‌المللي دانشگاه پاريس ـ 1375.

12. معرفي يك نسخه خطي فارسي در پاكستان، نامة پارسي ـ سال دوم ـ 1376.

13. قزوينيان مهاجر به شبه قاره هند، نامة پارسي ـ 1376.

14. نفوذ جامي و خيام در شبه قاره هند، ارائه شده در سمينار بين‌المللي دانشگاه استراسبورگ ـ فرانسه ـ 1382.

15. عوامل تداوم زبان فارسي، ارائه شده در دومين مجمع بين‌المللي استادان زبان فارسي ـ تهران 1378.

16. ترجمه آثار سعدي به انگليسي، ارائه شده در چهارمين كنفرانس ايرانشناسي ـ دانشگاه پاريس ـ 1378.

17. آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبان، مدرسة مطالعات شرق‌شناسي و آفريقايي، لندن، 1381.

18. سعدي شيرازي، دانشگاه لندن، 1382.

19. منجي در كتاب مقدس، همايش منجي در اديان ابراهيمي لندن، مركز اسلامي، 1382.

20. دين در انگلستان، سمينار علمي گفتگوي اديان، لندن، 1382.

21. شيعه در كتاب‌هاي درسي انگلستان، دانشگاه بيرمنگام، 1383.

22. غني‌سازي متقابل فرهنگي ايران و هند از ديدگاه تاريخي، هندوستان ـ 1384 (به زبان انگليسي) دانشگاه لندن.

23. تهيه و تدوين ايران شناخت، 1384.

24. عبدالحق محدث دهلوي، آيين ميراث، 1387.

25. رساله‌هاي بهداشتي كهن در زبان فارسي، پايش، 1388.

26. ارتباطات هميشگي و روابط فرهنگي ايران و شبه قاره، به زبان انگليسي، مجله سفينه، پاكستان، 1389.

27. سنت‌مداري و اتفان هنري، مجلة ميراث، تهران، 1390.

28. واژگان سلامت در ادبيات فارسي، پايش، 1389.

29. قلندر و كشكول، به زبان انگليسي، سفينه، 1390.

30. بقعة خراسان، كيمياي هنر، 1390.

31. بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسلامي ، تاملي در وجوه تمايزهاي معاني قرآني و فهم پديدارشناسانه از اسطوره ، كيمياي هنر ، شماره 2 ، 1391

32. تماميت پنداري و جزميت يا پيش فرض و پيش داوري ؟ بررسي زمينه هاي فكري مفسر در تفسير اثر هنري ، كيمياي هنر ، شماره 5 ، 1391

نگارش مقدمه براي برخي از كتاب‌ها و مجلات

الف. سرمقاله بسياري از مجلات منتشره مانند فصلنامة هنر، كيهان فرهنگي، نامة پارسي، ايران شناخت

ب. مقدمه براي كتاب‌هاي مختلف كه به‌عنوان نمونه به موارد زير اشاره مي‌شود:

1. تاريخ ادبيات فارسي در هند، نوشته دكتر توفيق سبحاني،

2. فارسي عمومي (براي تدريس فارسي به دانشجويان خارجي) نوشته دكتر احمد صفار مقدم،

3. فارسي آموختگان، نوشتة شعبان آزادي،

4. زبان فارسي در جهان، تأليف گروهي،

5. آموزش زبان فارسي، براي غيرفارسي زبانان، دكتر جليل بانان صادقيان،

6. دوره آموزش زبان فارسي، مهدي ضرغاميان،

7. مهرداد و بهار، يادنامه دكتر بهار، به كوشش كادوس بالازاده،

8. سهم ارزشمند ايران در فرهنگ، جهان، تأليف عبدالحميد نير نوري (مجلد)،

9. كليات سليمان ساوجي، دكتر عباسعلي وفائي،

10. فهرستوارة كتابهاي فارسي، به كوشش احمد منزوي،

11. شكوفائي انقلاب اسلامي در مصر؛ نوشته علي‌محمد نقوي،

12. كتابنامة عصر تيموريان، هدي حسين‌زاده.

مسئوليت‌ها

ـ رييس انستيتو مربيان امور هنري؛

ـ مدير دفتر امور هنري و نمونه‌سازي وزارت آموزش و پرورش؛

ـ معاون وزير در امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي مدت 9 سال؛

ـ معاون وزير در امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛

ـ رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در پاكستان (از سال 1368 تا 371 هـ.ش)؛

ـ رييس هيأت مديره انجمن آثار و مفاخر فرهنگي (از سال 1378 تا 1380)؛

ـ مشاور وزير فرهنگ و ارشاد سلامي و دبير شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج از كشور (از سال 1380-1371)؛

ـ رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در لندن (از سال 1380 تا 1385)؛

ـ استاديار درس تاريخ و هنر و تمدن اسلامي و طرح اشياء در رشته‌هاي هنري و صنايع دستي، مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري. (پرونده دانشياري در دست اقدام است)

ـ عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران رشته مهندسي معماري.

جوايز:

دريافت يادمان آكادمي ادبيات پاكستان 1368 هـ.ش.

برنده دوازدهمين دوره معرفي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران سال 1370 هـ.ش (جايزه و لوح تقدير از رياست جمهوري وقت).

برنده جايزه كتاب سال استان پنجاب، پاكستان سال 1374 هـ.ش (جايزه و يادمان).

دريافت جايزه تكريم از خادمان قرآن كريم سال 1376 هـ.ش (جايزه و لوح تقدير از رياست جمهوري به عنوان خادم قرآن كريم).