Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

جزئیات اطلاعات


نام استاد:

میزان تحصیلات:

مرتبه استادی:

وب سایت/وبلاگ:

پست الکترونیکی:

فایل ضمیمه:

یوسف منصورزاده

دکترا

دانشیار

----------

mansoorzadeh@miras.ac.ir

دانلود فایل ضمیمه
تصویر استاد

سوابق تحصیلی،اجرایی و علمی

مشخصات فردی

نام و نام خا نوادگی: یوسف منصورزاده

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: 1195

تاریخ تولد:  1335

صادره از: جلفا

شغل: سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و مدیر گروه موزه داری

 سوابق تحصیلی:

لیسانس: باستان شناسی از دانشگاه تهران

فوق لیسانس: باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

دکترا: موزه شناسی از انیستیتوی موزه ملی هند(دهلی نو)

سوابق آموزشی و اجرایی:

عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از آبان ماه سال 1394 تاکنون

سرپرست مجموعه فرهنگی-تاریخی سعد آباد از سال 1392-1394

معاون مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی  به مدت ده سال از سال 1372الی 1382

مشاور معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی به مدت یکسال از تاریخ 1376-1377

عضو شورای راهبردی تخت جمشید ،پاسارگاد  و چغازنبیل از سال 1384-1385

 شرکت در دوره آموزشی موزه داری در در کشور آلمان به مدت 3 ماه

 سوابق علمی:

شرکت در سمینار علمی بین المللی هنر شرق در دهلی نو با ارائه مقاله تحت عنوان روابط فرهنگی ایران و هند در دوره پیش از اسلام  و سخنرانی در بهار 1382

  شرکت در سمینار علمی بین المللی ایران شناسی وین  با ارائه مقااله و سخنرانی تحت عنوان تجلی تمدن و فرهنگ ایران در موزه ایران باستان  در سال 1387

  شرکت در سمینار علمی بین المللی ایران شناسی در کراکو لهستان با ارائه مقااله و سخنرانی تحت عنوان نقش سیاسی ، هقتصادی و فرهنگی بازار در ایران  در سال 1388

شرکت در سمینار بین المللی تاج محل در دانشگاه دهلی و ارائه مقاله و سخنرانی تحت عنوان مقایسه تطبیقی بین تاج محل و سلطانیه در زمستان 1389