Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

جزئیات اطلاعات


نام استاد:

میزان تحصیلات:

مرتبه استادی:

وب سایت/وبلاگ:

پست الکترونیکی:

فایل ضمیمه:

فاطمه داوری

کارشناسی ارشد

مربی

----------

davari@miras.ac.ir

دانلود فایل ضمیمه
تصویر استاد

فاطمه داوری:

ایمیل:     Davari_1971@yahoo.com

       مشخصات تحصیلی :

- کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی از مرکزآموزش عالی میراث فرهنگی  در سال 1379با احراز رتبه اول دوره

- کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها وبافتهای تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان  در سال 1382رتبه اول دوره

مسئولیت های آموزشی  و اجرایی

- عضو هیات علمی گروه مرمت از سال 1389

- مدیر گروه آموزشی مرمت و معماری از سال 1391

- عضو شورای عالی مرکز از سال 1392

-  مسئولیت کارگروه تحصیلات تکمیلی مرکز از سال 1387

- مسئولیت دفتر آموزشهای آزاد مرکز از سال 1387

- سرپرستی گروه آموزشی مرمت آثار تاریخی از سال 1382 تا 1383

- سرپرستی گروه آموزشی صنایع دستی از سال 1383 تا 1385

- سرپرستی اداره آموزش از سال 1382 تا 1386

- هنرآموز (مربی امور هنری) از سال 1379 تا 1389

- مدیر روابط عمومی و فرهنگی از سال 1380 تا 1385

سوابق تدریس :

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان از

سال 1382 شامل دروس:

طرح مرمت بناهای تاریخی- طرح مرمت بافتهای تاریخی- مطالعه و شناخت بناهای اسلامی 1 و 2 - 

آشنایی با معماری اسلامی - قوانین و تشکیلات مرمت - آسیب شناسی - آشنایی با بناها و محوطه های

تاریخی شناخت سازه های سنتی بناهای تاریخی - شناخت سازه های سنتی بناهای تاریخی - کارآموزی

مرمت بناهای تاریخی - مبانی نظری مرمت ابنیه و بافت های تاریخی1 و 2 - آشنایی با معماری سنتی

ایران - تاریخ مبانی نظری مرمت- ترسیم فنی- هندسه مناظر و مرایا و پرسپکتیو- ترکیب-کارآموزی

مرمت تزئینات وابسته به معماری - برداشت از بناهای تاریخی -آشنایی با معماری اسلامی ایران - آشنایی

با معماری جهان اسلام - مبانی نظری و طرح مرمت و احیاء ابنیه - آشنایی با طرح مرمت ابنیه - کارگاه

مرمت بناهای سنتی 1و2

مقالات :

- پدیدار شناسی محراب در معماری اسلامی - همایش پدیدار شناسی میراث فرهنگی

- تاثیر گنبد بر گونه شناسی معماری مسجد در جهان اسلام - همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبد

- تفاوت سازه های منحنی خشتی و آجری - کنگره بین المللی خشت

- بررسی تحلیلی تاثیرات رویکردهای مداخله ای شهر سازی معاصر بر بافت تاریخی شهر بافق - مجله هفت شهر

- مقاله جزئیات اجرایی طاق- همایش ایرانشناسی

- بهره گیری از تجارب گذشته در مداخله در معابر محدوده های تاریخی  و فرسوده شهر ها- همایش ملی ایمنی و ترافیک

راهنمایی  پایان نامه وپروژهای نهایی:

- طرح مرمت واحیای سرای حاج کریم -دانشجو فواد فاطمی

- طرح مرمت واحیای کاروانسرای چاپارخانه مورچه خورت -دانشجو نوشین سلیمی

- طرح مرمت واحیای سرای شین  دانشجو -حامد شهسواری

- طرح مرمت واحیای خانه رضا قلی نژادگرگان- دانشجو عباس جنتی

- طرح مرمت واحیای کاروانسرای لات- دانشجو پوپک پوربهادر

- طرح مرمت واحیاء اهکان سنجی احیای خانه بروجردی ها نیاسر -دانشجو  افشین شکیبی

- طرح مرمت واحیاء خانه شعاعی شهر کاشان- دانشجو  هادی حاج حسینی

- طرح مرمت واحیاء کارگاه رنگرزی قدک کار کاشان- دانشجو ،مجید آریا نژاد

- طرح مرمت واحیاء خانه حکیم باشی- دانشجو ندا مضیفیان

- طرح مرمت واحیاء مسجد حیدریه قزوین - دانشجو فرشاد جمشیدی

- طرح مرمت واحیاء قلعه شکارگاهی قمشلو -دانشجو مجید منتظری

- طرح مرمت واحیاء خانه حبیب آبادی اصفهان -دانشجو جیران محمد پور

- طرح مرمت واحیاء باغ نشاط نیشابور- دانشجو سمانه عبدالله آبادی

- طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مجیب بویین زهرا -دانشجو مجید قره زاده شربیانی

- طرح مرمت واحیای کاروانسرای سن سن -دانشجو مجتبی جدی

- طرح مرمت واحیای کارگاه رنگرزی گلکار کاشان - دانشجو داود انصاری

- نقشمایه های مسجد کبود تبریز- دانشجو فرشاد به آفرین

- سیر تحول موزائیک در ایران- دانشجو مامک مرعشی

     دوره های آموزشی گذرانده:

     - روشهای معرفی در موزه ها( Museum Promotion& publicit)

     - سیاست های مدیریتی در موزه ها و مجموعه ها ( Introduction to management Policies in museum and site)

     - آموزش در موزه ( Museum- centered Learning)

     - موزه پذیری بناهای تاریخی (Feasibility of Historical buildings as Museum)

     - طراحی معماری و بیان موزه ای ( Museum Architectural design& expression)

     - طراحی محتوایی و برنامه ریزی کالبدی در موزه ها (Conceptualization in Museums )

     - شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی

     - آشنایی با اصول مرمت بافتهای تاریخی